• slider image 94
 • slider image 95
:::

好消息 教導主任 - 教導處 | 2019-03-22 | 人氣:35

指導老師:郭奐隃老師

 

組別:男童丙組田徑/200公尺

名次:第二名

姓名:丁育侖

 

組別:男童丙組田徑/100公尺

名次:第三名

姓名:黃竣宥

 

組別:男童丙組田徑/100公尺

名次:第四名

姓名:丁育侖

 

組別:男童丙組田徑/60公尺

名次:第三名

姓名:黃竣宥

 

 

 

 

:::

會員登入

快速登入

選單

書籍列表

網頁列表選單

活動剪影

第四週--寶島台灣七巧板

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26

評鑑列表

ㄆㄠ    ㄓㄨㄢ    ㄧㄣ ˇ ˋ
比喻先以自己粗陋的見解或行動來引發別人美好的言論或行為。謙稱自己率先做事。
more...