• slider image 94
 • slider image 95
:::

All News

RSS http://hyes.tn.edu.tw/xoops2/modules/tadnews/rss.php
:::

會員登入

快速登入

選單

書籍列表

網頁列表選單

活動剪影

第十八週主題活動

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13

評鑑列表

ㄉㄠ ˋ ㄇㄠ ˋ ˋ ㄖㄢ ˊ
神態莊嚴,一副道學家的樣子,與「嬉皮笑臉」相反;常含有譏諷的意味,指一個人表面上故作嚴肅,事實上表裡不一。(岸然,高傲威嚴的樣子)
more...