• slider image 94
  • slider image 95
:::

All Photos

:::

會員登入

快速登入

選單

書籍列表

網頁列表選單

活動剪影

主題教學活動記錄--第四週

  • slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4
  • slider image 5
  • slider image 6
  • slider image 7
  • slider image 8
  • slider image 9

評鑑列表

ㄒㄧㄣ ˋ ㄎㄡ ˇ    ㄏㄨㄤ ˊ
雌黃,橙黃色礦物,古代用於塗改文字。本指有如口中含著雌黃,能隨時改正不合意的語句。後用「信口雌黃」比喻不顧事實真相,隨口亂說或妄加批評。
more...