• slider image 94
 • slider image 95
:::
:::

會員登入

快速登入

選單

書籍列表

網頁列表選單

活動剪影

本校特色(俚諺教育、解說認證培訓、小小解說員、本土語歌謠、闖關認證、母語檢核表)等相關活動。

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10

評鑑列表

ㄓㄨㄥ    ㄌㄧㄡ ˊ ㄉㄧ ˇ ㄓㄨ ˋ
中流,指黃河中游;砥柱,屹立於黃河中游之山。形容人在艱難動盪的環境中能擔當大任。
more...