• slider image 94
 • slider image 95
:::

未分類

:::

會員登入

快速登入

選單

書籍列表

網頁列表選單

活動剪影

推動臺灣母語日活動實施計畫及成果(含照片、影片、教學生活化情境、組織、運作會議紀錄等)。

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15

評鑑列表

ㄑㄧㄢ ˊ ㄌㄩ ˊ ㄐㄧ ˋ ㄑㄩㄥ ˊ
比喻人拙劣的技能已經使完,而終至露出無能的本質。
more...